Thursday, July 15, 2010

การเปลี่ยนแปลงภาษาใน Facebook

        ผู้ใช้ Facebook หลายคนอาจจะเคยเจอข้อสงสัยว่า เราจะเปลี่ยนภาษาใน facebook อย่างไรให้กลายเป็นภาษาที่เราเข้าใจหรือเป็นภาษาของเราเลยยิ่งดี เพราะบางครั้งภาษาที่แสดงเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจจะไม่ถนัดสำหรับเราโดยเฉพาะคนไทย มีวิธีง่ายมาแนะนำดังนี้

วิธีที่ 1 เมื่อเข้าหน้า www.facebook.com click เลือกภาษาที่ต้องการ ดังรูป


 

วิธีที่ 2 เมื่อ login และต้องการเปลี่ยนภาษา ให้เลื่อน tab มาที่ด้านล่างสุด click เลือกภาษาด้านล่างดังรูปNo comments:

Post a Comment