Thursday, May 6, 2010

ตอนที่ 3 การยืนยันการเข้าใช้งานกับ Facebook

หลังจากที่เรามีการกรอกข้อมูลเพื่อสมัครกันเรียบร้อยแล้ว ทาง Facebook ก็จะให้คุณทำการยืนยันการเข้าใช้งานกันทาง Email โดยหน้าจอที่ขึ้นเป็นดังนี้

ให้คุณเข้าไป click ที่คำว่า เช็คอีเมล์ของคุณ (check your email) เพื่อเข้าสู่ email ส่วนตัว จะมีลักษณะดังนี้ให้ดำเนินการ Click ที่ homepage ที่ปรากฏที่อยู่ให้ เพื่อเข้าใช้งานในหน้า Facebook ของตัวเอง ค่ะ


No comments:

Post a Comment